Nagrajenec

Uroš Petrovič

Lapajnetovo priznanje, 2008

uros_petrovicDoc. dr. Uroš Petrovič deluje na Institutu »Jožef Stefan«, na Odseku za molekularne in biomedicinske znanosti, kjer razvija moderne raziskovalne metode s področja funkcijske genomike. Ob postavitvi laboratorija za fenomiko kvasovk je med drugim vpeljal raziskave transkriptomov z uporabo DNA-mikromrež, fenotipsko profiliranje z uporabo knjižnice sistematskih delecijskih mutant kvasovke, različne načine sistematičnega določanja genetskih interakcij in nekatere pristope kemijske genomike. Področje njegovega raziskovalnega dela vključuje študij nekaterih manjših membransko aktivnih molekul, delovanje peroksisomov, celično signalizacijo s fosfolipazami A2 in raziskave nekaterih človeških obolenj, povezanih z metabolizmom lipidov. Na področju bioinformatike sodeluje tudi pri razvoju novih algoritmov in modernih orodij za analizo bioloških podatkov. Doc. dr. Uroš Petrovič sodeluje tudi pri različnih do- in podiplomskih predmetih na univerzah v Ljubljani in Novi Gorici in je mentor več študentom. Njegova bibliografija vključuje 11 znanstvenih člankov in 3 poglavja v monografijah ter preko 50 prispevkov na znanstvenih srečanjih.

 

Nazaj na seznam nagrajencev