Zaposlitve

Na tej podstrani bomo objavljali ponudbe za službe, pozicije za mlade raziskovalce ali doktorske študente, pa tudi razpise diplom v slovenskih akademskih in raziskovalnih inštitucijah itn. Če imate informacijo o kakšni službi ali drugi poziciji, lahko informacijo objavite na tej strani. Pišite tajniku društva. 

Na pobudo članov društva bo UO pripravil preprosto posredovalnico kandidatov za MRje, o kateri bomo obvestili absolvente vseh smeri s področja ved o življenju. To bo tabela, v katero bomo vpisali ime mentorja, kratek opis področja dela, željena znanja in kdaj naj bi se delo začelo. Mentorji naj podatke pošljejo tajniku društva (Aljoša Bavec), tabelica pa bo dostopna na tej podstrani.

21.11.17Razpis za mesto podoktorskega raziskovalca na področju biologije RNK in epigenetike
Laboratorij Dr. Murn-a na Oddelku za Biokemijo na Univerzi v Kaliforniji, Riverside, razpisuje mesto za visoko motiviranega podoktorskega raziskovalca (m/ž) za delo na področju biologije RNK in epigenetike nevronov in zarodnih celic. Opis trenutnih projektov v laboratoriju je dostopen na https://www....
Prof. dr. Jernej Murn,
University of California, Riverside, ZDA
14.10.15Razpis za delovno mesto raziskovalca v razvojni analitiki biofarmacevtike
načrtovanje in izvedbo analitskih aktivnosti, razvoj, validacije in prenos analitskih metod ter pripravo ustrezne analitske dokumentacije, načrtovanje in izvedbo fizikalno-kemijskih in biokemijskih analiz v skladu z dogovorjenimi časovnicami, projektnimi plani in cilji globalnega razvoja biofarma...
,
Lek d.d.
12.06.15Razpis za mesto mladega raziskovalca
Delo kandidata bo potekalo v vrhunsko opremljenem laboratoriju mednarodno vpete raziskovalne skupine. Delo bo usmerjeno v raziskave genetske raznolikosti izbranih genotipov človeških papilomavirusov ter njihove evolucije. Delo bo zahtevalo tudi poznavanje sodobnih računalniških programo...
Prof. dr. Mario Poljak,
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta UL
22.05.15Razpis za mesto mladega raziskovalca
Odsek za molekularne in biomedicinske znanosti (IJS) se osredotoča na raziskovanje encimov, ki preko delovanja celičnih membran uravnavajo transport, razgradnjo in skladiščenje lipidov v lipidnih kaplicah v celici. Okvare v omenjenih procesih so bistvene za razvoj najpogostejših presno...
Prof. dr. Igor Križaj,
Inštitut Jožef Stefan
22.05.15Razpis za mesto mladega raziskovalca
Laboratorij za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo (KI) izvaja vrhunske raziskave bioloških procesov s poudarkom na razumevanju delovanja proteinov in molekulskih interakcij. V laboratoriju se ustvarjajo nova temeljna znanja in uvajajo moderne metodologije na področju ved o življenju. ...
Doc. dr. Marjetka Podobnik,
Kemijski inštitut
20.05.15Razpis za dve mesti mladih raziskovalcev s področja sintezne biologije
Laboratorij za biotehnologijo omogoča odlično delovno okolje za raziskave in je od leta 2006 vključen v raziskave na različnih področjih sintezne biologije, kot so upravljanje odzivov sesalskih celic na signale iz okolja, bionanomateriali, sintezna imunologija in biosinteza.
Prof. dr. Roman Jerala,
Kemijski inštitut