Aktivnosti

Slovensko biokemijsko društvo (SBD) združuje člane, ki s svojim delom delujejo na področju biokemije in molekularne biologije. Društvo je odprto ožji strokovni in tudi širši javnosti. Javnost dela se zagotovi z priložnostnim obveščanjem javnosti o delu in problematiki društva z lastnimi publikacijami in z objavami v časopisju, radiju in televiziji.

Društvo ima predvsem naslednje namene in cilje:

 • popularizirati znanstveno kulturo na področju biokemije in molekularne biologije v teoriji in praksi,
 • izobraževati, vzgajati in nuditi članstvu in ostalim občanom ustrezno znanje s področja biokemije in molekularne biologije in razvijati ter stimulirati veselje do raziskovalnega dela na tem področju,
 • skrbeti za nenehni kvalitetni dvig vseh dejavnosti v društvu v organizacijskem in tehničnem smislu,
 • sodelovati z drugimi organizacijami pri dejavnostih, ki so v interesu društva, gospodarstva, družbene skupnosti in popularizacije znanosti.

Naloge društva so da:

 • spodbuja izobraževanje s področja biokemije in molekularne biologije,
 • organizira znanstvene sestanke,
 • informira člane društva o znanstvenih, strokovnih in organizacijskih vprašanjih doma in po svetu,
 • pospešuje stike med delavci s področja biokemije, molekularne biologije in sorodnih strok ter ustreznimi društvi doma in po svetu,
 • si prizadeva, da se rezultati s področja biokemije in molekularne biologije uporabijo v medicini in gospodarstvu,
 • sodeluje z drugimi društvi in ustanovami v R Sloveniji in drugod po svetu ter po potrebi vanje delegira svoje člane,
 • skrbi za ustrezno vrednotenje stroke v družbi,
 • občasno izdaja bilten, v katerem obvešča svoje člane o aktualnostih s področja biokemije in molekularne biologije.