Društvo

ŠTIPENDIJE SBD ZA MLAJŠE ČLANE DRUŠTVA

Društvo vsako leto nudi 10 ali več štipendij za mlajše člane društva pod 35 let. Štipendije so namenjene kot pomoč mlajšim članom SBD, ki bi se radi aktivno udeležili mednarodnih raziskovalnih šol ali mednarodnih znanstvenih srečanj med 1. januarjem in 31. decembrom tekočega leta. Štipendije niso namenjene sodelovanju na znanstvenih srečanjih slovenskih društev "z mednarodno udeležbo". Društvo želi spodbuditi mlajše člane, da v prvi vrsti poiščejo in izkoristijo možnosti štipendiranja, ki jih ponujajo organizatorji ali druga strokovna združenja. Razpis je navadno objavljen v začetku leta.

ČLANARINA

Rok za plačilo članarine je 30. 4. tekočega leta. Podatke o računu društva in višini članarine so na voljo v navodilih. Če niste prepričani ali ste poravnali članarino za tekoče leto (ali celo za prejšnja leta) kontaktirajte blagajnika društva.

POTRDILA O ČLANSTVU

Člani, ki potrebujejo potrdila, da so člani Slovenskega biokemijskega društva ali Evropskega združenja biokemijskih zvez (FEBS) naj pišejo tajniku društva, ki vam bo potrdilo izdal.

LISTA ELEKTRONSKIH NASLOVOV ČLANOV SBD

Lista elektronskih naslovov SBD vsebuje preko 400 E-mail naslovov članov. Preko te liste lahko pošiljate ali prejemate sporočila, vabila na predavanja, itn. Sporočila, ki so splošno uporabna pošljite na - po odobritvi bo sporočilo poslano vsem na listi. Pritisk na gumb "reply" bo sporočilo poslal nazaj vsem članom liste. Za odgovore posameznikom, skopirajte prejemnikov naslov v To: vrstico. Za ostale informacije in vprašanja kontaktirajte skrbnika strani.

Wood-Whelan RAZISKOVALNE ŠTIPENDIJE

Wood-Whelan raziskovalne štipendije so namenjene mladim biokemikom, ki bi radi del svojih raziskav opravili v tujih laboratorijih (štipendije niso namenjene za udeležbo na tečajih ali srečanjih). Obiski naj bi bili dolgi 1-4 mesece. Štipendije nudijo sredstva, ki pokrijejo potovalne stroške in zavarovanje, v skupni višini 2000$. Prošnje morajo biti oddane do 15. 4. in 15. 10. vsako leto. Informacije, dokumentacija, ki je potrebna za pridobitev štipendije, in kontaktni naslovi so na voljo na spletnih strani IUBMB.