Tečaji, šole, seminarji, okrogle mize

Slovensko biokemijsko društvo organizira tudi tečaje, šole in seminarje za svoje člane in ostale raziskovalce.

 • 29. 10. 2007- UPORABA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE PRI POUČEVANJU BIOKEMIJE
  V okviru seminarja, ki se ga je udeležilo 30 slušateljev, so bile predstavljene številne aktualne teme s področja uporabe informacijske tehnologije pri poučevanju. Prof. dr. Gregor Anderluh je predstavil delovanje Moodle sistema pri poučevanju biokemijskih vsebin. Predstavljene so bile možnosti poučevanja, komunikacije s študenti in vrednotenja znanja z omenjenim spletnim orodjem. Wikipedija in ostala spletna orodja, ki temeljijo na tehnologiji Wiki, postajajo vse pomembnejši vir informacij. Možnost spletnega sodelovanja in urejanja Wiki strani je predstavil doc. dr. Marko Dolinar. Spletni dnevniki so zaradi enostavnosti in interaktivnosti prerasli raven osebnih dnevnikov in se vse bolj uporabljajo na področju učenja in poučevanja. Uporabo blogov v didaktične namene je predstavil prof.dr. Franc Viktor Nekrep.
 • 2007- PROMOCIJA SINTEZNE BIOLOGIJE MED MLADIMI
  V okviru priprav na mednarodno tekmovanje študentskih ekip iz sintezne biologije iGEM2007 je skupina študentov ljubljanske univerze in mentorjev s Kemijskega inštituta in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UL pripravila brošuro, s katero je predstavila novo področje na stičišču molekularne biologije in inženirstva — sintezno biologijo. Razen brošure, ki je bila napisana za bralce iz višjih razredov gimnazij in prve letnike univerzitetnih programov s področja ved o življenju, smo imeli po končanem projektu več predavanj na srednjih šolah in dve predavanji v Hiši eksperimentov. Projekt promocije sintezne biologije je v okviru SBD delno podprlo tudi Ministrstvo za visoko šolstvo in znanost. Študentska ekipa je na tekmovanju dosegla velik uspeh, saj se je uvrstila med najboljših šest na svetu, osvojila pa je tudi prvo mesto v kategoriji Zdravje in medicina. S tem se je ekipa približala uspehu ekipe iz leta 2006, ki je v nekoliko manjši konkurenci osvojila prvo mesto v skupni uvrstitvi.
 • 12.- 13. 10. 2006- PRAKTIČNA DELAVNICA "Hibridizacija bio-čipov Operon"
  cfgbc 
  12-13.oktobra 2006 je Center za funkcijsko genomiko in bio-čipe v okviru Slovenskega biokemijskega društva in Promocije znanosti MVZT organiziral dvodnevni praktičen seminar. Seminar je bil organiziran v sodelovanju s podjetji Mediline, Operon in Tecan. Namen seminarja je bila predstavitev dveh tržno dostopnih hibridizacijskih postaj Tecan HS in MAUI (Operon). Postaji smo v namen tečaja dobili v poskusno testiranje preko podjetja Mediline. Namen praktičnega dela tečaja je bil prikaz razlike v pripravi hibradizacije s Tecan in MAUi hibridizacijsko postajo ter ročno hibridizacijo, spiranje ter analiza bio-čipov. Tekom tečaja smo hibridizirali 10 bio-čipov OpArray, od teh 4 na postaji Tecan, 4 na postaji MAUI in 2 ročno.Vsak izmed tečajnikov je sam opravil del postopkov, potrebnih za hibridizacijo bio-čipov na obeh postajah. Tečaj je potekal v angleškem jeziku ter sta ga vodila specialista dr. Björn Henze, Operon Biotechnologies GmbH in dr. Gerald Probst, Tecan Austria GmbH. Tečaj je potekal v Centru za funkcijsko genomiko in bio-čipe, Zaloška 4, Ljubljana. Seminarja se je udeležilo 11 raziskovalcev iz univerze in inštitutov, od teh 7 članov SBD. Število udeležencev smo omejili na največ 12 udeležencev zaradi prostorske omejitve (velikosti laboratorija) med potekom praktičnega dela tečaja.
 • 15. 6. 2006- POUČEVANJE BIOKEMIJE- Okrogla miza
  Komisija za izobraževanje je 15. 6. 2006 organizirala okroglo mizo "Poučevanje biokemije v luči bolonjske prenove". Z gostom Prof. Keith-om Elliott-om (Head of Curriculum Development and Innovation, Teaching, Learning & Assessment Office The University of Manchester) so razpravljali učitelji biokemije z Univerze v Ljubljani.
  2005- BIOINFORMATIKA. Kemijski inštitut, Ljubljana. Organizatorji: Roman Jerala, Gregor Anderluh, Hafner Iva. Tečaj je predstavil osnove bioinformatike.
  2004- BIOINFORMATIKA. Kemijski inštitut, Ljubljana. Organizatorji: Roman Jerala, Gregor Anderluh, Hafner Iva. Tečaj je predstavil osnove bioinformatike.
  2003- BIOINFORMATIKA. Kemijski inštitut, Ljubljana. Organizatorji: Roman Jerala, Gregor Anderluh, Heiko Schoof, Hafner Iva, Majerle Andreja. Tečaj je predstavil osnove bioinformatike.
  2002- POUČEVANJE BIOKEMIJE. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. Organizator: Metka Renko. Na enodnevnem srečanju, ki ga je organizirala Komisija za poučevanje biokemije in molekularne biologije, smo se pogovorili predvsem o načinu izvedbe praktičnih vaj iz biokemije.