Publikacije

Slovensko biokemijsko društvo skrbi za spletni biokemijski terminološki slovar, sodelovalo pa je tudi pri izdaji prevoda učbenika biokemije v slovenščino.

SPLETNI BIOKEMIJSKI TERMINOLOŠKI SLOVAR

terminoloski_slovarTerminološka komisija pri Slovenskem biokemijskem društvu že vrsto let skrbi za urejanje Biokemijskega terminološkega slovarja. Komisija je bila ustanovljena leta 1998 in poskuša podati ustrezne slovenske prevode za strokovne izraze predvsem s področja biokemije in molekularne biologije, razen tega pa podaja nekatera splošna terminološka pravila. Slovar se stalno dopolnjuje, komisija pa se sestaja 3-4-krat letno. Predloge za izraze, ki bi jih bilo koristno vključiti v slovar in predloge za prevode lahko člani in nečlani pošljejo na naslov vodje komisije, Mariji Žakelj-Mavrič ali Marku Dolinarju. Izdali smo tiskano verzijo: Angleško-slovenski slovar izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije, ki je dostopna tudi preko spleta.

TEMELJI BIOKEMIJE

temelji_biokemijeSlovensko biokemijsko društvo je soizdajatelj prevoda biokemijskega učbenika "Concepts in Biochemistry" (Rodney Boyer). Urednika prevoda sta bila Metka Renko in Matjaž Zorko, ki sta prevedla in uredila učbenik skupaj s še desetimi prevajalci z različnih oddelkov Univerze v Ljubljani. Od 20. decembra 2005 je učbenik na voljo pri Študentski založbi. Stane 63,75 EUR (trdne platnice) - člani SBD lahko uveljavljajo popust. Če najdete kakšne tipografske napake ali druge stvari, ki morajo biti popravljene nas, prosimo, obvestite. Obstaja posebna spletna stran s popravki, ki jo preverite preden nas obvestite o napakah.

"Boyerjev učbenik Temelji biokemije je po skoraj 30 letih prvi sodobni učbenik biokemije v slovenščini. Namenjen je študentom številnih univerzitetnih in visokošolskih študijskih programov, kot so medicina, farmacija, biologija, veterina, kemija, različnih programov biotehniške fakultete in zdravstvenih visokih šol. Zanimal bo tudi že formirane strokovnjake s področja ved o življenju (zdravnike, farmacevte, klinične biokemike, srednješolske profesorje naravoslovnih usmeritev itd.) ter dijake srednjih šol. O kvaliteti tega učbenika pričajo prevodi v številne jezike po vsem svetu." Predstavitev učbenika na spletnih strani Študentske založbe.

SINTEZNA BIOLOGIJA

sintezna_biologijaV okviru projekta Promocija znanosti, ki ga je financirala ARRS, je SBD v letu 2007 izdalo brošuro o sintezni biologiji. Pripravili so jo člani ekipe, ki je zelo uspešno sodelovala na mednarodnem tekmovanju iz sintezne biologije 'iGEM 2007'. Brošura, ki obsega 12 strani, na poljuden način in s primeri razlaga, kaj je sintezna biologija, predstavljen pa je tudi projekt slovenske ekipe preteklega in tekočega leta ter naštete nekatere spletne povezave z nadaljnjimi informacijami. Brošuro smo razposlali na vse slovenske gimnazije, da bi s tem povečali zanimanje za molekularno in sintezno biologijo ter biokemijo med srednješolci, na povabilo učiteljev pa smo sintezno biologijo in raziskovalni projekt s tekmovanja predstavili tudi s predavanji na več šolah.

Brošuro najdete v elektronski verziji tukaj.

PETINDVAJSET LET SLOVENSKEGA BIOKEMIJSKEGA DRUŠTVA

obletnicaV počastitev 25. obletnice delovanja Slovenskega biokemijskega društva smo izdali priložnostni bilten, v katerem so zbrani ključni dogodki iz zgodovine društva. V biltenu so zapisi, ki opisujejo nastajanje društva, podatki o društvenih aktivnostih in ostali podatki o društvu.

Bilten lahko dobite pri tajniku društva.