Postani član

Slovensko biokemijsko društvo z veseljem sprejme med svoje vrste vse, ki jih zanima biokemija in molekularna biologija.

Člani Slovenskega biokemijskega društva imajo naslednje ugodnosti:

  • člani SBD so avtomatsko tudi člani FEBS-a (Evropsko združenje biokemijskih zvez) in lahko kandidirajo na razpisih za FEBS-ove štipendije,
  • mlajši člani SBD lahko kandidirajo za "Štipendije SBD za mlajše člane društva", ki so namenjene sofinanciranju udeležbe članov Slovenskega biokemijskega društva mlajšim od 35 let na mednarodnih znanstvenih srečanjih in šolah,
  • člani SBD lahko kandidirajo za denarno pomoč za izvedbo znanstvenih seminarjev, srečanj ali šol,
  • člani SBD imajo ugodnosti pri nakupu učbenika "Concepts in Biochemistry" (Rodney Boyer),
  • člani SBD imajo popuste pri kotizacijah srečanj, ki jih organizira ali podpira društvo,
  • član SBD so avtomatično uvrščeni na listo elektronskih naslovov članov Slovenskega biokemijskega društva. Po tej listi prejemajo obvestila o društvenih aktivnostih, npr. društvenih ali drugih predavanjih, možnostih zaposlitve in štipendijah in ostala obvestila.

Član lahko postane vsak državljan Slovenije, ki ga zanima biokemija ali molekularna biologija. Tuji državljani lahko postanejo člani Slovenskega biokemijskega društva na podlagi priporočila dveh članov društva. Kandidati naj izpolnijo evidenčni list in ga pošljejo tajniku društva