Novica

Dobitniki društvenih štipendij in denarne pomoči pri organizaciji srečanj

12.03.19  |  avtor: Aljoša Bavec

Upravni odbor SBD je na zadnji seji (7. 3. 2019) sklepal o dobitnikih letošnjih društvenih finančnih podpor. Na društveni razpis za 10 štipendij mlajšim članom društva za udeležbo na konferencah v tujini je prispelo 20 prijav. Na podlagi prejetih vlog je UO sklenil, da štipendije za leto 2019 podeli naslednjim kolegicam in kolegom: Pia Pužar Dominkuš (UL, MF), Katja Leben (KI), Renata Pavlič (UL, MF), Klemen Dolinar (UL, MF), Mirjana Malnar (IJS), Lucija Slemc (UL, BF), Mihael Špacapan (UL, BF), Vid Jan (UL, MF), Nežka Kavčič (IJS) in Ivana Jovčevska (UL, MF).

Prejemnikom štipendij iskreno čestitamo. 

Na razpis za finančno pomoč pri organizaciji znanstvenih srečanj na ozemlju R. Slovenije so prispele štiri prijave. UO je sklenil, da bo društvo v letu 2019 finančno podprlo organizacijo vseh štirih srečanj in sicer v višini 500 € tridnevno srečanje »Skeletal muscle research – from cell to human 2019 (Ljubljana, 26.-28. maj 2019)«, v višini 500 € štiridnevno srečanje »EMBO Workshop: RNP network dynamics in development and disease (Ljubljana, 29. september.-2. oktober 2019)«, v višini 250 € enodnevno srečanje »Recent Topics in Toxinology (Ljubljana, 7. junij 2019)« in v višini 250 € enodnevno srečanje »Brain tumors: from bench to clinic (Ljubljana).

Prejemniki štipendij in finančne pomoči pri organizaciji znanstvenih srečanj najdejo navodila o obveznostih in osnutek donatorske pogodbe med dokumenti. Pogodbo ustrezno izpolnijo in jo po pošti pošljejo na naslov Slovenskega biokemijskega društva, da bo društvo lahko doniralo denarna sredstva.


Nazaj