FEBSIUBMB

Aktualno

Razpisi:
  • Razpis za priznanja Slovenskega biokemijskega društva za leto 2019. Preberi več.
Predavanja:
Trenutno ni predvidenih predavanj.

Srečanja:

Slovenska biokemijska terminologija


Novica

Dobitniki društvenih štipendij in denarne pomoči pri organizaciji srečanj

19.03.18  |  avtor: Aljoša Bavec

Upravni odbor SBD je na zadnji seji (12. 3. 2018) sklepal o dobitnikih letošnjih društvenih finančnih podpor. Na društveni razpis za 10 štipendij mlajšim članom društva za udeležbo na konferencah v tujini je prispelo 22 prijav. Na podlagi prejetih vlog je UO sklenil, da štipendije za leto 2018 podeli naslednjim kolegicam in kolegom: Marina Klemenčič (FKKT UL), Eva Jarc (IJS), Mateja Prunk (IJS), Sara Drmota (FKKT UL), Ana Mitrović (IJS), Michael Špacapan, (BF UL), Sara Radenšek (MF UL), Tamara Knific (MF UL), Kaja Blagotinšek (MF UL) in Marko Šnajder (BF UL).

Prejemnikom štipendij iskreno čestitamo. Prejemniki najdejo osnutek donatorske pogodbe med dokumenti in jo ustrezno izpolnijo ter po pošti pošljejo na naslov Slovenskega biokemijskega društva, da bo društvo lahko doniralo štipendije.

Na razpis za finančno pomoč pri organizaciji znanstvenih srečanj na ozemlju R Slovenije sta prispeli dve prijavi za organizacijo: Mechanobiology of cells and tissues in health and disease (Postojna, 13.-15. 6. 2018) in Ortomolekularna prehrana (Ljubljana, 24.-28. 9. 2018). UO je sklenil, da bo društvo v letu 2018 finančno podprlo organizacijo obeh srečanj v enaki višini 750€.


Nazaj