FEBSIUBMB

Aktualno

Razpisi:
Trenutno ni aktualnih razpisov.
Predavanja:
Trenutno ni predvidenih predavanj.

Srečanja:

Slovenska biokemijska terminologija

 

 

 

 


Novica

In Memoriam prof. Igor Kregar

13.04.17  |  avtor: Marko Goličnik

Prof. dr. Igor Kregar je v slovenskem prostoru vrsto let deloval na področju biokemije in pustil močan pečat pri razvoju biokemijske znanosti, njenega poučevanja in navsezadnje pri ustvarjanju in utrjevanju aktivnosti Slovenskega biokemijskega društva.

Prof. Igor Kregar je bil dolgoletni predavatelj biokemijskih vsebin na dodiplomskih in podiplomskih programih Univerze v Ljubljani. Poleg obsežnega znanstvenega in pedagoškega dela pa je s svojim aktivnim delovanjem odigral pomembno vlogo pri začetnem organiziranem povezovanju maloštevilnih slovenskih biokemikov, ki so v medsebojnem povezovanju iskali nove sinergije za razvoj slovenske biokemijske znanosti. Bil je eden od pobudnikov za ustanovitev Biokemijske sekcije v okviru Slovenskega kemijskega društva in ob njeni ustanovitvi leta 1972 postal tudi tajnik omenjene sekcije. V vlogi tajnika je pomembno sodeloval tudi pri ustanovitvi in razvoju samostojnega Slovenskega biokemijskega društva v letih 1983-1988. Ker je bil cenjen in uveljavljen tudi izven meja Slovenije, je bil leta 1987 izvoljen še za tajnika Jugoslovanske zveze biokemijskih društev, in to funkcijo opravljal do njene razpustitve. Kot delegat se je udeležil tudi številnih skupščin FEBS-a in IUBMB ter sodeloval kot član številnih organizacijskih odborov srečanj, ki jih je organiziralo Slovensko biokemijsko društvo. Leta 1987 je bil tudi generalni sekretar 18. kongresa FEBS, ki je potekal v Ljubljani. V znak hvaležnosti za dolgoletno vestno organizacijsko in strokovno delo v sekcijah in organih Slovenskega biokemijskega društva, se mu je leta 2009 podelila tudi Lapanjetova plaketa.

Prof. Igor Kregar je kot eden od pionirjev slovenske biokemije in kot soustanovitelj Slovenskega biokemijskega društva za sabo pustil velik pečat in lepo znanstveno in strokovno zapuščino. Sodelavci in znanci se ga bomo vedno spominjali z velikim spoštovanjem.


Nazaj