Kontaktni podatki

Slovensko biokemijsko društvo
Registracijska številka SBD v registru društev pri UE Ljubljana: 1408
Registracijska številka SBD v poslovnem registru Slovenije: 102-03-0814/2006
Maticna številka SBD: 5261350
Številka transakcijskega racuna SBD: 02018-0018841921
Davcna številka SBD: 11176059

Poštni naslov:
Slovensko biokemijsko društvo
Inštitut Jožef Stefan
Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Predsednik:
Prof. Dr. Roman Jerala
Kemijski inštitut
Hajdrihova 9
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon:  +386 1 476 0200
Fax:  +386 1 476 0300
Email:

Tajnik:
Prof. dr. Aljoša Bavec
Medicinska fakulteta, Inštitut za biokemijo
Univerza v Ljubljani
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: +386 1 543 7659
Fax: +386 1 543 7641
Email:

Blagajnik:
Dr. Ajda Taler Verčič
Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo
Inštitut Jožef Stefan
Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: +386 1 477 3711
Fax: +386 1 477 3984
Email: