Člani društvenih organov

Na redni letni skupščini Slovenskega biokemijskega društva, v Ljubljani dne 21. 9. 2017, so bili za obdobje 2018-2021 izvoljeni naslednji člani v upravni odbor in različne komisije Slovenskega biokemijskega društva:

UPRAVNI ODBOR

Predsednik upravnega odbora:

 • Prof. dr. Janko Kos, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Člani:

 • Prof. dr. Aljoša Bavec, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani (tajnik)
 • Dr. Ajda Taler Verčič, Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana (blagajnik)
 • Prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Brigita Lenarčič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani


NADZORNI ODBOR

 • Prof. dr. Damjana Rozman, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Igor Križaj, Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana
 • Prof. dr. Blaž Cigić, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani


ČASTNO RAZSODIŠČE

 • Prof. dr. Radovan Komel,  Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Veronika Abram, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Tamara Lah Turnšek, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana


DISCIPLINSKA KOMISIJA

 • Prof. dr. Tea Lanišnik Rižner, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Kristina Sepčić, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Dr. Iva Hafner Bratkovič, Kemijski inštitut, Ljubljana


ODBOR ZA DRUŠTVENA PRIZNANJA

 • Prof. dr. Peter Maček, Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • Prof. dr. Kristina Gruden, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana
 • Prof. dr. Boris Turk, Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana
 • Prof. dr. Vita Dolžan, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

V Slovenskem biokemijskem društvu delujeta dve komisiji:

TERMINOLOŠKA KOMISIJA
Slovensko biokemijsko društvo je ustanovilo Terminološko komisijo, ki naj bi skrbela za smiselne prevode vsaj tistih izrazov, ki jih pri svojem strokovnem delu najpogosteje srečujemo, pa zanje ni ustreznih slovenskih besed.
Člani komisije so: Veronika Abram, Bronislava Črešnar, Marko Dolinar, Peter Dovč, Radovan Komel, Irina Milisav, Tomaž Sajovic - svetovalec slavist, Maksimiljan Sterle, Igor Štern, Tom Turk, Marija Žakelj-Mavrič - koordinacija.

KOMISIJA ZA IZOBRAŽEVANJE
Cilji komisije za izobraževanje so izboljšanje kvalitete poučevanja (učenja) biokemije v visokem šolstvu, pomoč z nasveti tistim, ki bi radi dodali biokemijske vsebine pri pouku kemije in biologije v srednjih in visokih šolah in pomoč z nasveti tistim, ki bi radi povečali interes za naravoslovje med otroki in mladino.
Člani komisije so: Blaž Cigič - predsednik, Marinka Drobnič-Košorok, Uroš Petrovič, Anica Plemenitaš, Metka Renko, Tom Turk, Matjaž Zorko.