Člani društvenih organov

Na redni letni skupščini Slovenskega biokemijskega društva, v Ljubljani dne 1. 10. 2021, so bili za obdobje 2022-2025 izvoljeni naslednji člani v upravni odbor in različne komisije Slovenskega biokemijskega društva:

UPRAVNI ODBOR

Predsednik upravnega odbora:

 • Prof. dr. Roman Jerala, Kemijski inštitut, Ljubljana

Člani:

 • Prof. dr. Aljoša Bavec, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani (tajnik)
 • Dr. Ajda Taler Verčič, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani (blagajnik)
 • Prof. dr. Kristina Sepčić, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Doc. dr. Miha Pavšič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani


NADZORNI ODBOR

 • Prof. dr. Marko Goličnik, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Aleš Berlec, Institut Jožef Stefan, Ljubljana
 • Prof. dr. Mojca Benčina, Kemijski inštitut, Ljubljana


ČASTNO RAZSODIŠČE

 • Prof. dr. Vita Dolžan,  Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Igor Križaj, Institut Jožef Stefan, Ljubljana
 • Prof. dr. Tamara Lah Turnšek, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana


DISCIPLINSKA KOMISIJA

 • Prof. dr. Damjana Rozman, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Dr. Boris Rogelj, Institut Jožef Stefan, Ljubljana


ODBOR ZA DRUŠTVENA PRIZNANJA

 • Prof. dr. Brigita Lenarčič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
 • Prof. dr. Kristina Gruden, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana
 • Prof. dr. Boris Turk, Institut Jožef Stefan, Ljubljana
 • Prof. dr. Ana Plemenitaš, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

V Slovenskem biokemijskem društvu delujejo tri komisije:

TERMINOLOŠKA KOMISIJA
Slovensko biokemijsko društvo je ustanovilo Terminološko komisijo, ki naj bi skrbela za smiselne prevode vsaj tistih izrazov, ki jih pri svojem strokovnem delu najpogosteje srečujemo, pa zanje ni ustreznih slovenskih besed.
Člani komisije so:  Tomaž Sajovic - svetovalec slavist, Marija Žakelj-Mavrič - koordinarorica.

KOMISIJA ZA IZOBRAŽEVANJE
Cilji komisije za izobraževanje so izboljšanje kvalitete poučevanja (učenja) biokemije v visokem šolstvu, pomoč z nasveti tistim, ki bi radi dodali biokemijske vsebine pri pouku kemije in biologije v srednjih in visokih šolah in pomoč z nasveti tistim, ki bi radi povečali interes za naravoslovje med otroki in mladino.
Člani komisije so: Miha Pavšič - predsednik, Aljoša Bavec, Blaž Cigić, Bojan Doljak in Ajda Taler-Verčič.

KOMISIJA ZA MULTIMEDIJO
Cilji komisije za multimedijo je popularizacija društva preko socialnih medijev. Člani komisije so: Ana Mitrović - predsednica, Emanuela Senjor, Katja Goričar in Nika Žibrat.